Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Kępnie

Mianowice 2H
63-600 Kępno

tel. (62) 782-28-34, fax. (62) 782-28-54
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Kępno - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Statystyka strony

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
587218
Kalendarium wydarzeń
116923
Poleć znajomemu
12872
Mapa witryny
9863
Redakcja strony
4659
Chmura tagów
4493
Galeria zdjęć
2667
Polityka prywatności
2653
Zastrzeżenia prawne
2480

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
749979
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
19553
Oferty pracy w kraju - CBOP
7979

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
479004
Formy aktywizacji
27651
Porady grupowe
26155
Szkolenia
23077
Galeria zdjęć
18148
Zajęcia aktywizacyjne
16284
Staże
15587
Grupowe informacje zawodowe
13747
Spotkania informacyjne
13723
Targi pracy
10952
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
9817
Roboty publiczne
9023
Przygotowanie zawodowe dorosłych
8950
Prace interwencyjne
7625
Prace społecznie użyteczne
7135
Bony dla osób do 30 roku życia
3972
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2807
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2554
Giełdy pracy
1490
Bon na zatrudnienie
1241
Bon stażowy
1241
Bon na zasiedlenie
1226
Bon szkoleniowy
1165

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
11235
Kreator CV
6536
Rejestracja przez Internet
2742
Newsletter
2571
E-zapytanie
2537
Umawianie wizyt przez Internet
2024
Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
1070

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
28290
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
5560
Rejestracja bezrobotnych
5281
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
4421
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
4100
Dokumenty do pobrania
4059
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
3723
Rejestracja poszukujących pracy
3466
Zasiłek dla bezrobotnych
3438
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
3353
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3274
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
3086
Staże
3035
Rejestracja przez Internet
2991
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
2988
Agencje zatrudnienia
2969
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2676
Inne informacje
2593
Wysokość świadczeń pieniężnych
2564
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2547
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2501
Bon na zatrudnienie
2477
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2377
Bon szkoleniowy
2307
Praktyki absolwenckie
2302
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2276
Dodatek aktywizacyjny
2185
Przyznanie statusu bezrobotnego
2181
Prawa bezrobotnych
2164
Inne finansowe formy wsparcia
2123
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2071
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2045
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2034
Bon na zasiedlenie
2030
Bon stażowy
1964
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1960
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1960
Utrata statusu poszukującego pracy
1959
Pośrednictwo pracy krajowe
1944
Bony dla osób do 30 roku życia
1943
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1938
Zwrot kosztów przejazdu
1914
Obowiązki poszukujących pracy
1913
Prawa poszukujących pracy
1911
Rejestracja przez Internet
1904
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1874
Obowiązki bezrobotnych
1843
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1841
Ubezpiecznie zdrowotne
1835
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1833
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1833
Prace interwencyjne
1822
Wykaz instytucji szkoleniowych
1796
Pożyczka szkoleniowa
1768
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1768
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1711
Utrata statusu bezrobotnego
1710
Zwrot kosztów zakwaterowania
1708
Pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej oraz usługi doradcze i szkoleniowe
1677
Roboty publiczne
1674
Prace społecznie użyteczne
1672
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1670
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1647
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1574
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1496
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1496
Umowy szkoleniowe trójstronne
1478

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
19405
Dokumenty do pobrania
6589
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
4501
Zgłoszenie oferty pracy
3793
Pytania i odpowiedzi
3310
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3216
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3125
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2510
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2497
Inne informacje
2371
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2331
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2326
Staże
2321
Prace interwencyjne
2006
Wysokość świadczeń pieniężnych
1990
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1827
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1809
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
1797
Roboty publiczne
1747
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1742
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1725
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1695
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1686
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1685
Prace społecznie użyteczne
1668
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1646
Pośrednictwo pracy krajowe
1639
Wymagane dokumenty
1636
Zwolnienia grupowe
1624
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1615
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1598
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1562
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1554
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1533
Tryb postępowania
1523
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1522
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1511
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1500
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1479
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1477
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1460
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1459
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1456
Opłaty
1450
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1438
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
1386
Świadczenia aktywizacyjne
1304
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1207

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
35655
Ogłoszenia o zamówieniach
17423
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6645
Dane teleadresowe
6575
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6197
Mapa dojazdu
5863
Ocena pracy Urzędu
5845
Ocena strony internetowej
5204
Kierownictwo Urzędu Pracy
5185
Stopa bezrobocia
3909
Programy
3718
Analizy i statystyki
3718
Statystyka bezrobocia w gminie Kępno
3531
Programy EFS
3198
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3031
Inne informacje
3011
Statystyka lokalnego rynku pracy
2917
Przydatne linki
2715
Archiwum zamówień publicznych
2652
Powiatowa Rada Zatrudnienia
2636
Monitoring zawodów deficytowych
2623
Zielona Linia
2599
E-zapytanie
2540
Tłumacz języka migowego
2355
Statystyka bezrobocia w gminie Bralin
2317
Programy lokalne
2301
Statystyka bezrobocia w gminie Trzcinica
2232
Statystyka bezrobocia w gminie Rychtal
2177
Statystyka bezrobocia w gminie Baranów
2171
Statystyka bezrobocia w gminie Łęka Opatowska
2141
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2130
Podstawowe informacje o programach unijnych i ich rodzajach
1965
Statystyka bezrobocia w gminie Perzów
1939
Projekty w trakcie realizacji
1906
Pozostałe analizy i statystyki
1902
Projekty zakończone
1832
Analiza efektywności szkoleń
1739
WRPO na lata 2014-2020
721
POWER na lata 2014-2020
706
Działanie 6.1
684
Poddziałanie 1.1.1
520
Programy - aktualności
518
2015
438
2012
408
2011
385
2010
384
2013
383
2014
369
2016
307
Aneks statystyczny
90
2017
84
Ocena sytuacji absolwentów
77

Dział: Statystyka

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyki graficzne
2126

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7462
Registration
1774

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6519
РЕГИСТРАЦИЯ
1660
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4816
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl