Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Kępnie

Mianowice 2H
63-600 Kępno

tel. (62) 782-28-34, fax. (62) 782-28-54
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Kępno - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Statystyka strony

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
574570
Kalendarium wydarzeń
116494
Poleć znajomemu
12798
Mapa witryny
9535
Redakcja strony
4481
Chmura tagów
4324
Galeria zdjęć
2561
Polityka prywatności
2560
Zastrzeżenia prawne
2393

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
732187
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
19344
Oferty pracy w kraju - CBOP
7788

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
460115
Formy aktywizacji
26840
Porady grupowe
25032
Szkolenia
22463
Galeria zdjęć
17567
Zajęcia aktywizacyjne
15804
Staże
15174
Spotkania informacyjne
13343
Grupowe informacje zawodowe
13310
Targi pracy
10648
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
9426
Roboty publiczne
8761
Przygotowanie zawodowe dorosłych
8647
Prace interwencyjne
7381
Prace społecznie użyteczne
6855
Bony dla osób do 30 roku życia
3826
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
2652
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2394
Giełdy pracy
1490
Bon stażowy
1170
Bon na zatrudnienie
1169
Bon na zasiedlenie
1132
Bon szkoleniowy
1086

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
10873
Kreator CV
6379
Rejestracja przez Internet
2653
Newsletter
2482
E-zapytanie
2451
Umawianie wizyt przez Internet
1947
Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
912

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
27727
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
5443
Rejestracja bezrobotnych
5114
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
4258
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
4005
Dokumenty do pobrania
3912
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
3599
Rejestracja poszukujących pracy
3346
Zasiłek dla bezrobotnych
3303
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
3250
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
3169
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
2998
Staże
2905
Agencje zatrudnienia
2894
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
2893
Rejestracja przez Internet
2869
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2563
Inne informacje
2515
Wysokość świadczeń pieniężnych
2466
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2452
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
2420
Bon na zatrudnienie
2365
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2255
Praktyki absolwenckie
2232
Bon szkoleniowy
2221
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2200
Dodatek aktywizacyjny
2094
Przyznanie statusu bezrobotnego
2093
Prawa bezrobotnych
2070
Inne finansowe formy wsparcia
2052
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
1994
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
1966
Bon na zasiedlenie
1935
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1916
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1896
Utrata statusu poszukującego pracy
1894
Bon stażowy
1885
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1885
Bony dla osób do 30 roku życia
1874
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1869
Pośrednictwo pracy krajowe
1862
Obowiązki poszukujących pracy
1845
Prawa poszukujących pracy
1844
Zwrot kosztów przejazdu
1841
Rejestracja przez Internet
1823
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1820
Obowiązki bezrobotnych
1777
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
1772
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1764
Prace interwencyjne
1750
Ubezpiecznie zdrowotne
1746
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1736
Wykaz instytucji szkoleniowych
1731
Pożyczka szkoleniowa
1702
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1696
Przyznanie statusu poszukującego pracy
1629
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1622
Utrata statusu bezrobotnego
1620
Zwrot kosztów zakwaterowania
1611
Pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej oraz usługi doradcze i szkoleniowe
1608
Prace społecznie użyteczne
1604
Roboty publiczne
1603
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1559
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1501
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1434
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1427
Umowy szkoleniowe trójstronne
1383

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
18762
Dokumenty do pobrania
6362
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
4379
Zgłoszenie oferty pracy
3666
Pytania i odpowiedzi
3207
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3088
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2943
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2453
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2387
Inne informacje
2298
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
2258
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2254
Staże
2232
Wysokość świadczeń pieniężnych
1912
Prace interwencyjne
1904
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1776
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
1741
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
1733
Roboty publiczne
1685
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1677
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1661
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
1631
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1625
Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców
1622
Prace społecznie użyteczne
1606
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
1577
Pośrednictwo pracy krajowe
1574
Wymagane dokumenty
1569
Zwolnienia grupowe
1563
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1545
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1535
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1512
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1494
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1469
Tryb postępowania
1457
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1455
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1448
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1441
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1432
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1423
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1407
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1404
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
1395
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1391
Opłaty
1386
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
1319
Świadczenia aktywizacyjne
1225
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1141

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
34663
Ogłoszenia o zamówieniach
17022
Ogłoszenia o wynikach postępowań
6397
Dane teleadresowe
6340
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
5950
Ocena pracy Urzędu
5728
Mapa dojazdu
5634
Ocena strony internetowej
5084
Kierownictwo Urzędu Pracy
5007
Programy
3639
Analizy i statystyki
3629
Statystyka bezrobocia w gminie Kępno
3425
Stopa bezrobocia
3171
Programy EFS
3017
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
2937
Inne informacje
2930
Statystyka lokalnego rynku pracy
2828
Przydatne linki
2645
Archiwum zamówień publicznych
2603
Monitoring zawodów deficytowych
2570
Powiatowa Rada Zatrudnienia
2568
Zielona Linia
2481
E-zapytanie
2469
Tłumacz języka migowego
2288
Programy lokalne
2241
Statystyka bezrobocia w gminie Bralin
2234
Statystyka bezrobocia w gminie Trzcinica
2154
Statystyka bezrobocia w gminie Rychtal
2097
Statystyka bezrobocia w gminie Baranów
2091
Wykresy statystyk - wersja graficzna
2077
Statystyka bezrobocia w gminie Łęka Opatowska
2057
Podstawowe informacje o programach unijnych i ich rodzajach
1912
Statystyka bezrobocia w gminie Perzów
1856
Projekty w trakcie realizacji
1855
Pozostałe analizy i statystyki
1842
Projekty zakończone
1782
Analiza efektywności szkoleń
1675
WRPO na lata 2014-2020
654
POWER na lata 2014-2020
645
Działanie 6.1
614
Programy - aktualności
456
Poddziałanie 1.1.1
429
2015
364
2012
335
2010
328
2014
319
2011
314
2013
309
2016
239
2017
39
Aneks statystyczny
38
Ocena sytuacji absolwentów
24

Dział: Statystyka

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyki graficzne
2074

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7196
Registration
1711

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
6254
РЕГИСТРАЦИЯ
1588
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4639
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl